Home activiteiten

 

 

 

 

Olympia

Sinds de 10e eeuw v. C. is de stad Olympia een politieke en religieuze ontmoetingsplaats. De eerste Olympische Spelen werden gehouden 776 v.C. ter ere van de god Zeus. Naar mate de speln populairder werden, kwamen er natuurlijk meer faciliteiten. Na 393 v. C. werden de spelen door de Romeinse keizer Theodosius verboden. De eerste moderne spelen werden in Athene in 1896 gehouden. De Olympische vlam wordt voor elke spelen ontstoken voor de tempel van Zeus. De fakkel wordt door een estafetteloop (en natuurlijk vliegtuigen) gebracht naar het land waar de spelen gehouden worden. Tijdens de antieke spelen werden wedstrijden in hardlopen, verspringen, speerwerpen,discuswerpen, worstelen, boksen, worstelen en paardensport gehouden.

Home activiteiten